Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Roczne sprawozdania finansowe

Dostęp za pośrednictwem głównego księgowego Biura Finansów Oświaty. Dział: Główny Księgowy Biura Finansó Oświaty ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst [...]

Sprawozdania budżetowe

Dostępne u Głównego Księgowego Dział: Główny Księgowy Biura Finasów Oświaty ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1047 z [...]

Dowody księgowe

Dostęp z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Dział: Sekcja Finansowo-Księgowa Biura Finansów Oświaty ul. Jasnogórska 84/90 w [...]

Kartoteki zarobkowe i zasiłkowe pracowników i byłych pracowników obsługiwanych jednostek od 2012 r.

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)Dział: Sekcja płac biura Finansów [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Dział: Sekretariat BFO [...]

Rejestr zamówień publicznych

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty. Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Art. 44 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetważania danych osobowych

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Dział: Sekretariat BFO ul. [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty. Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostępne w sekretariacie Biura Finansów Oświaty Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1047 z p [...]

Teczki osobowe zatrudnionych pracowników

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny. Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - [...]

Zarządzenia Dyrektora

Dostępne w sekretariacie Biura Finansów Oświaty Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostępny w sekretariacie Biura Finansów Oświaty dla osób które wykażą interes prawny Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Dział: Sekretariat BFO ul. [...]

metryczka